Image

    Gmina Chełm, jedna z największych gmin Lubelszczyzny, to przepiękne krajobrazy, okazałe zbiorniki wodne, cudowne obszary leśne, ścieżki przyrodnicze i pamiątki naszej przeszłości.

    Położenie Gminy Chełm, okalającej pierścieniem miasto Chełm, stwarza dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Budujemy nowe drogi, sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

    Budując sale gimnastyczne i unowocześniając bazę dydaktyczną szkół na miarę XXI wieku, inwestujemy w oświatę, która stanowi jeden z priorytetów naszej działalności.

    Doskonała infrastruktura gminy służy mieszkańcom oraz stanowi ważny element rozwoju przedsiębiorczości. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 464 różnorodnych zakładów i przedsiębiorstw o charakterze usługowym, handlowym i produkcyjnym. Dzięki sprzyjającej infrastrukturze technicznej i uzbrojeniu terenów w naszej gminie wzrasta liczba mieszkańców i kwitnie budownictwo jednorodzinne.

    Każdy inwestor, który chciałby swoją działalność związać z Gminą Chełm może liczyć na wszechstronną pomoc z naszej strony.

    Zapraszamy do współpracy i odwiedzin naszej gościnnej gminy.

Wójt Gminy Chełm
Wiesław Kociuba
 


Wydarzenia
Zapraszamy na:
Fundusze unijne
Środki dla przedsiębiorców
Społeczeństwo informacyjne


 
web stats stat24